backup

3-2-1 Backup!

Verlies geen belangrijke gegevens meer door gebruik te maken van de juiste backupoplossing en -strategie.

Iedereen kent wel een bedrijf of iemand die ooit eens al zijn/haar computergegevens is kwijt geraakt. Er zijn diverse mogelijke oorzaken voor gegevensverlies: defecte hardware (meestal een harde schijf, aldanniet extern), virussen (bv. zgn. "Ransomware/Cryptolocker" varianten), brand, inbraak of een verkeerde handeling.

Gegevensverlies hoeft geen ramp te betekenen op voorwaarde dat u beschikt over een goede backup. De laatste backup wordt terug gezet en u kan weer verder werken.

Du-IT maakt voor backups gebruik van diverse methoden, software en opslaglocaties. In samenspraak met de klant wordt gekeken welke methode de beste is en het meest kostenefficiënt.

Gegevens op minstens 2 plaatsen

Een backup van gegevens is slechts een backup indien een identieke kopie op minstens 2 verschillende plaatsen staat. Naast de brongegevens dient er dus nog een kopie te bestaan op een ander medium (harde schijf, USB key, NAS, de cloud, ...).

Off site kopie

Naast de 2 identieke kopieën, liefst op verschillende locaties in het gebouw of in verschillende gebouwen, dient er in geval van een "calamiteit" (inbraak, brand, wateroverlast, ...) ook nog een kopie te bestaan buitenshuis. Deze kan staan op verwisselbare media die meegenomen worden of in de cloud.

Monitoring van de backups

Naast het maken van de backups is de monitoring ervan minstens zo belangrijk. Al te vaak komt het voor dat men denkt dat er backups worden gemaakt maar dat achteraf bij een probleem blijkt dat dit niet zo is, al veel te lang geleden is of dat niet alle gegevens werden gebackupt!

Testen van de backups

Om zeker te zijn dat in geval van gegevensverlies (van bv. klassieke data, databases, email, volledige server, virtuele machines) uw gegevens uit de backups kunnen terug gezet worden dient periodiek een test hiervan gedaan te worden.

Automatisch

Goede backups gebeuren automatisch volgens een vooraf ingesteld schema. De ervaring leert ons dat indien de backups niet automatisch gebeuren dit vaak vergeten wordt of niet gedaan om allerlei redenen met alle mogelijke catastrofale gevolgen vandien.