Remote support & monitoring

material-

Remote support - RMM

Opvolging en hulp op afstand

Waarom?

Veel kleine problemen kunnen makkelijk vanop afstand opgelost worden. Dat bespaart zowel u als ons tijd en dus geld. Du-IT neemt het scherm van uw toestel vanop afstand over en lost uw probleem snel op terwijl u aan de telefoon bent. Daarnaast is het ook van groot belang dat uw kritieke infrastructuur (servers, backup, security, …) permanent opgevolgd wordt. Zo kunnen problemen vaak pro-actief voorkomen worden. Met onze remote support en RMM (remote monitoring & management) tools kan u gerust zijn dat uw infrastructuur 24/24u gemonitord wordt!

rmm

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.